Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni

HİZMET VEREN tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan “ERDE SAĞLIK-AYDINLATMA METNİ” nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde açık rızamın alınması gerektiği belirtilen işleme faaliyetleri için; kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve belirtilen kişilere aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, HİZMET VEREN tarafından bu işleme faaliyetleri hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

HİZMET VEREN tarafından Aydınlatma Metni içerisinde yer alan çağrı merkezi gibi veri işleyen hizmet sağlayıcılarına kişisel verilerimin aktarılmasına Hizmet Veren misafir/hasta hizmet birimine sözlü beyan ettiğim kod ile açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.