Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Dr. Ahu Çiler Çıkım

DENEYİMLER

2017-halen         İstanbu Aydın Üniversitesi VM Medicalpark Florya Hastanesi

2014-2017           Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EA Hastanesi, İst.

2013-2014           Özel Doğan Hastanesi, İstanbul

2012-2013           Özel Echomar Ataköy Hastanesi, İstanbul

2009-2012           Medicana International, İstanbul

2006-2008           Malkara Devlet Hastanesi, Tekirdağ( mecburi hizmet)

 

MESLEKİ EĞİTİMLER

1994-2000           İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2001-2006           İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi               Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı


TEZ VE AKADEMİK YAYINLAR

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

Behçet Hastalığı’nda serum aktive protein C direnci, homosistein ve doku faktörü yol inhibitörü düzeylerinin derin ven trombozu ve aktif hastalık ile ilişkisi, Malatya 2006

Danışman: Prof Dr Muammer Seyhan

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Akademik Unvanlar

Yrd. Doç Dr   (nisan  2017- halen )

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medicalpark Florya Hastanesi

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Şenol M, Özcan A, Mızrak B, Turgut AÇ, Karaca Ş, Koçer H. A case of lupus vulgaris with unusual location. The Journal of Dermatology 2003; 30: 566-9.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1.Seyhan EM, Karıncaoğlu Y, Turgut AÇ, Kalaycı B. Uyuz: retrospektif bir çalışma. Lepra Mec 2003; 34(3-4): 103-111.

2.Karıncaoğlu Y, Kandi Coşkun B, Turgut AÇ, Seyhan M, Özcan H. Hepatit C ve Hepatit B virüslerinin rekürrent aftöz stomatit etiyolojisindeki rolü. Lepra Mec. 2005; 36(1-2):12-18.

3.Özcan A, Şenol M, Bayram N, Akı T, Sağlam H, Çıkım AÇ, Kalaycı B, Tepe B. Sağlık Ocaklarına Başvuran Hastalarda Deri Hastalıklarının Durumu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005, 15:129-135

4.Çıkım AÇ, Seyhan M.Akne vulgaris tadavisinde izotretinoinin etkinliği ve yan etkileri. Türkderm 2008, 42-2: 51-55

5.Çıkım AÇ, Şenol M. Nöropeptidler ve dermatolojideki rolleri. Dermatose 2008, 7(1): 19-29

6.Çıkım AÇ, Sağlıklı bir çocukta herpes zoster .Türkderm 2009; 43(4): 177-179

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. T. Akı, A. Özcan, M. Şenol, S. Şener, A. Turgut. Gianotti-Crosti sendromu: olgu sunumu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 34.
 2. A. Özcan, M. Şenol, Ş. Karaca, S. Şener, H. Koçer, A. Turgut. Bir nekrotizan fasiit olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 35.
 3. M. Şenol, S. Şener, Ş. Karaca, T. Akı, N. Bayram, A. Turgut. Tipik bir kutanöz şarbon olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 36.
 4. M. Şenol, A. Özcan, Ş. Karaca, S. Şener, A. Turgut, N. Bayram. Bir çocukta seboreik dermatit eritrodermisi. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 61.
 5. M. Şenol, N. Bayram, A. Özcan, T. Akı, A. Turgut, S. Şener. Tipik bir ürtikerya pigmentoza olgusu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2002: 74.
 6. N. Bayram, M. Şenol , A. Özcan, H. Sağlam, AÇ Turgut, E. Hazneci. Lenfomalı bir hastada klaritromisine bağlı kutane vaskülit. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 49.
 7. AÇ Turgut, A. Özcan, M. Şenol, E. Hazneci, N. Bayram, S. Şener. Lineer verrüköz epidermal nevüs. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 53.
 8. B. Kalaycı, A. Özcan, M. Şenol, AÇ Turgut, H. Sağlam, E. Hazneci. Dapson ve düşük doz prednizolon tedavisine yanıt veren ürtikeryal vaskülit. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 55.
 9. H. Sağlam, A. Özcan, M. Şenol, T. Akı, N. Bayram, AÇ Turgut. İnterferon tedavisi sırasında gelişen psöriazis. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 56.
 10. T. Akı, A. Özcan, M. Şenol, N. Bayram, AÇ Turgut, B. Kalaycı. Skrotal lenfödem ile karakterize hidradenitis süpürativa. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 56.
 11. AÇ Turgut, A. Özcan, M. Şenol, NE. Aydın, B. Kalaycı, N. Bayram. Çocukluk çağında başlayan bir mikozis fungoides. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 56.
 12. N. Bayram, A. Özcan, M. Şenol, H. Sağlam, AÇ Turgut, B. Kalaycı. Büyük (royal) nörofibromlu nörofibromatozis. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 57.
 13. Hazneci E, Akı T, Turgut AÇ, Eşrefoğlu M. Vitiligolu bir olguda pimekrolimus tedavisi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003:94
 14. Karıncaoğlu Y, Akı T, Özcan H, Turgut AÇ. Psöriatik artropati tedavisinde: Mikofenolat mofetil ve steroid kombine tedavisi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 97
 15. Eşrefoğlu M, Turgut AÇ, Karıncaoğlu Y, Kalaycı B. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoljoi polikliniğine 1997-2003 yılları arasında başvuran uyuz hasta sıklığının araştırılması. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Özet Kitabı 2003: 108
 16. M. Şenol , T. Akı, A. Özcan, H. Sağlam, AÇ. Turgut, B. Kalaycı. Nitrofurazona bağlı allerjik kontakt dermatit. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 55.
 17. AÇ. Turgut, M. Eşrefoğlu Seyhan, Y. Karıncaoğlu. Akne vulgaris tedavisinde izotretinoinin etkinliğinin ve yan etkilerinin değerlendirilmesi. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 67
 18. AÇ Çıkım, E. Hazneci, İ. Aydoğdu, NE Aydın. Non Hoçkin Lenfomalı bir olguda multisentrik retikülohistiositoz. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 81
 19. M. Şenol , N. Bayram, A. Özcan, H. Sağlam, AÇ. Turgut, B. Kalaycı. Göz kapağında kornu kutaneum benzeri verrüka filiformis. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 82.
 20. M. Şenol , A. Özcan, AÇ. Turgut, N. Bayram, H. Sağlam, B. Kalaycı. Karsinoma erizipelatodes. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 83.
 21. AÇ. Turgut, A. Özcan, M. Şenol , T. Akı, N. Bayram, H. Sağlam. Darier hastalığı. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 125.
 22. M. Şenol , A. Özcan, B. Tepe, N. Bayram, H. Sağlam, AÇ. Turgut. Retinoid tedavisine iyi yanıt veren rozase. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 149.
 23. M. Şenol , T. Akı, A. Özcan, AÇ. Turgut, B. Kalaycı, B. Tepe. SCC sonrası gelişen püstüler psöriazis. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 149.
 24. M. Şenol , T. Akı, A. Özcan, N. Bayram, H. Sağlam, AÇ. Turgut. Perforan kollajenoz. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 153.
 25. Y. Karıncaoğlu, AÇ. Turgut, B. Coşkun, M. Seyhan, H. Özcan. Hepatit B ve Hepatit C virüslerinin rekürren aftöz stomatit etyoloisindeki rolü XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 161.
 26. H. Sağlam, M. Şenol , A. Özcan, AÇ. Turgut, B. Kalaycı, B. Tepe. İlaca bağlı eritrodermi sonrası gelişen hipopigmentasyon. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı 2004: 179.
 27. Cikim AC, Duysak S, Terzi E. Oral isotretinoin in the treatment of large benign condyloma acuminata of anogenital area. Poster sunumu. Barrier Function of Mammalian Skin, 13-18 August 2017, Waterville Valley, NH, US

Diğer yayınlar

Uluslararası atıflar

Şenol M, Özcan A, Mızrak B, Turgut AÇ, Karaca Ş, Koçer H. A case of lupus vulgaris with unusual location. The Journal of Dermatology 2003; 30: 566-9.

 1. M Brasiello, I Zalaudek, G Ferrara, JY Gourhant. Lupus vulgaris: a new look at an old symptom–the lupoma observed with dermoscopy .  Dermatology 2009;218:172–174
 2. C Aliağaoğlu, M Atasoy, A Karakuzu. Rapidly developing giant sized lupus vulgaris on the chest associated with bilateral scrofuloderma on the neck. The Journal of Dermatology 2006; 33: 481-485
 3. FO Agada, R Sharma, ZGG Makura. Atypical presentation of cutaneous tuberculosis and a retropharyngeal neck abscess. ENT: Ear, Nose & Throat Journal 2006; 60-62
 4. Ilknur Kivanc Altunay , Semra Kayaoglu , Tugba Rezan Ekmekci.   Lupus vulgaris of the popliteal fossa: A delayed diagnosis. Dermatology Online Journal 2007; 13 (3): 12
 5. M Gönül, A KIlIç, S K Çakmak. Annular lupus vulgaris: an unusual case undiagnosed for five years. European Journal of Dermatology 2007: 83-85
 6. C Aliağaoğlu, M Atasoy, Ü Yıldırım. Lupus Vulgaris With Unusual Involvement 2008
 7. Shafıgh E., Sıadatı S. Extra pleuro-pulmonary tuberculosıs ın babol shahıd beheshtı hospıtal, durıng 14 years. Journal of Gorgan Unıversıty of Medıcal Scıences 2004-2005:6(14):61-65
 8. A Küçükünal, TR Ekmekçi, D Sakız. “Turkey Ear” as a Cutaneous Maniestation of Tuberculosis. Indian J Dermatol 2012 ; 57(6): 504.
 9. MH Rahman, NP Ansari, M Hadiuzzaman. Lupus vulgaris on the buttock mimicking tinea corporis. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2011; 21 (4): 295-297.
 10. YS Heo, WW Shin, YJ Kim. Annular lupus vulgaris mimicking tinea cruris. Ann Dermatol 2010, 22(2): 226-228
 11. A Abbasi, A Moradi, M Kabir. Characteristic of pulmonary tuberculosis patients in Golestan province of Iran, 2002-2005. J Med. Sci 2006; 6(4):698-700
 12. A Reich, M Kobierzycka, M Cisło. Psoriasiform lupus vulgaris with 30 years duration. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2006:  38:  556-558
 13. T Goyal, A Varshney, SK Bakshic. Lupus vulgaris in a young girl. Annals of Saudi Medicine 2013;33(4): 404-6.
 14. JA Ngbea, MO Ochoga, KN Malu. Lupus Vulgaris of the Eye and Nose in a 10 Year Old Child: A Clinicopathological Diagnosis. Int Journal of Health Sciences &Research 2015: 5(3): 425-429
 15. H Eftekhari, R Rana, D Arash. Lupus vulgaris of the auricle Our Dermatol Online. 2017;8(1):31-33.
 16. M Yaldız, T Erdem, BS Dikicier. Lupus vulgaris mimicking hemangioma diagnosed 42 years after onset: a case report. Journal of Medical Case Reports 2015; 9:21

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Pediatrik Dermatoloji Derneği

Kozmetik Araştırmacıları Derneği (TÜKAD)

Avrupa Dermatoloji ve Venereoloji Akademisi(EADV)

Sertifikalar ve Ödüller

1) XVI Prof Dr A. Lütfü Tat Simpozyumu, Dermatoallerji kursu, 31 Ağustos- 4 Eylül 2003, Ankara

2) 23.Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi 3-5 Nisan 2003, Malatya

3) XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 7-12 Eylül 2004, Çeşme

4) 2.Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi 26-30 Nisan 2006, Antalya

5) XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, Belek

6) II. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, Botulinum toksin uygulamaları, dolgu maddeleri enjeksiyonu, lazer kursu 1-3 Kasım 2006, İstanbul

 • Network- Globalhealth Academy, injection-lipolysis, Aesthetic mesotherapy, Botulinum Toksin A and filler, 5-6 Nisan 2007, İstanbul

8) Dermatoloji-2007 Bahar Simpozyumu 18-20 Nisan, İstanbul

9) Dermatology- 2007 Spring Symposium course of Trichology, April 21, Istanbul

10) III. Ege Dermatoloji Günleri,  kozmetoloji kursu, uygulamalı alerji kursu, dermatoskopi kursu 2-6 Mayıs 2007, Girne

11) 7 th ICOS  International Cosmetics Symposium & Cosmoderm XI  20-22 June 2007,İstanbul

12) 7. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu 20-23 Haziran 2007, İstanbul

13) 13. Prague Dermatology Symposium, September 22, 2007, Prague

14) XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, temel dermatoskopi kursu, kozmetik ve lazer kursu, temel dermatopatoloji kursu 6-10 Kasım 2007,Ankara

15) 5. EADV Spring symposium May 22-25 2008, İstanbul

16) 3. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 4-8 Haziran 2008, Trabzon

17) III İstanbul kozmetik dermatolji simpozyumu, geçici ve kalıcı dolgu uygulamaları, yüz mezoterapisi kursu, 25-27 Haziran 2008 İstanbul

18) 5. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri, peeling, skleroterapi, botulinum tolsin A, dolgu enjeksiyonu, mezoterapi , fraksiyonel Er: Yag lazer kursları, 26 Şubat-1 Mart 2009

19) Smart Xide Dot Fraksiyonel CO2 lazer kursu,27-28 şubat 2009

20) Nordic Aesthetics Amalian dolgu injelsiyonu ve peeling kursu, 21 Mart 2009, İstanbul

21) XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009, Ankara

22) Lotis Pharma DermaTheraphy eğitim kursu, 21 Nisan 2010, İstanbul

23) 4. İstanbul Drmatoloji Smpozyumu İstanbul, botulinum toksin uygulamaları, dolgu maddeleri enjeksiyonu, lazer, mezoterapi ve peeling kursu 23-25 haziran 2010, İstanbul

24) Assos Dermokozmetik Gündemi 23-25 Haziran,2010

25) 3. Dermatoimmünoloji Güz Okulu, 22-26 Eylül 2010, Bodrum

26) 19 th Congress of the EADV 6-10 October 2010, Gothenburg, Sweden

27) XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, dermatoskopi kursu, 19-23 Ekim 2010 , Antalya

28) 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri , Pediatrik Dermatoallerji Kursu, 13-16 Nisan 2011, Kuşadası

29) Pediatriden Erişkine Atopik Ekzema:Güncel ve Rasyonel Durum Nedir?30 April 2011, Ljubljana

30) Acıbadem Üniversitesi, Trnağa Güncel Bakış, 5 Haziran 2011, İstanbul

31) 20.th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology( EADV), 20-24 October 2011, Lisbon

32) 26th IUSTI Europe Conference on STIs and HIV/AIDS and the 10th BADV Congress, 8-10 September, 2011, Latvia, Riga

33) 1. Mesoestetic Günleri, 9-10 Mart 2012, Istanbul

34) 70. Anual Meeting of American Academy of Dermatology, 16-20 March 2012 , San Diego, USA

35) Acıbadem Üniversitesi “Kırmızı Yüze Güncel Bakış” 3 Haziran 2012, İstanbu

36) 5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu , dolgu kursu 27-29 Haziran, 2012, İstanbul

37) 4.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, 6-9 Aralık 2012, İstanbul

38) Seltek dolgu workshop 3 Ekim 2013, İstanbul

 • Ulusal Dermatoloji Kongresi, dermatopatoloji kursu, 19-23 Ekim 2016, Antalya
 • MD Codes Leaders , Allergan Medical Institute Meeting, Dermal Filler Workshop 4 Haziran 2017, İstanbul
 • Erdağı Medikal Workshop, 24 Eylül 2017, İstanbul
 • TED1 Turkey, Teoxan Expert Day, Dermal Filler Workshop, 29 Eylül 2017, İstanbul

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dönemlik saat Asistan sayısı
Teorik Uygulama
2016-2017 Güz Trikotillomani, psikojen pruritus, liken simpleks, delüzyonel psikokutan hastalıklar 2 19
2016-2017 Güz Antidepresan ilaçların ilaçların dermatolojik yan etkileri 2 18
2016-2017 Bahar Çocuk ve Ergenlerde Psikokutan Hastalıklar 1 23
2016-2017 Bahar Psikiyatrik İlaçların Dermatolojik Yan Etkileri 1 21
 
 1. Kongre ve Sempozyum Katımları

1) XVI Prof Dr A. Lütfü Tat Simpozyumu 31 Ağustos- 4 Eylül 2003, Ankara

2) 23.Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi 3-5 Nisan 2003, Malatya

3) XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi 7-12 Eylül 2004, Çeşme

4) 2.Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi 26-30 Nisan 2006, Antalya

5) XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, Belek

6) II. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu, 1-3 Kasım 2006, İstanbul

7) Dermatoloji-2007 Bahar Simpozyumu 18-20 Nisan, İstanbul

8) III. Ege Dermatoloji Günleri,  2-6 Mayıs 2007, Girne

9)Nitric Oxide and its role in cardiovascular diseases 4-5 May 2007, Paris

10) 7 th ICOS  International Cosmetics Symposium & Cosmoderm XI  20-22 June 2007,İstanbul

11) 7. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu 20-23 Haziran 2007, İstanbul

12) 13. Prague Dermatology Symposium, September 22, 2007, Prague

13) XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 6-10 Kasım 2007,Ankara

14) 5. EADV Spring symposium May 22-25 2008, İstanbul

15) 3. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 4-8 Haziran 2008, Trabzon

16) III İstanbul kozmetik dermatolji simpozyumu, 25-27 Haziran 2008 İstanbul

17) 5. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri, 26 Şubat-1 Mart 2009

18) XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009, Ankara

19) 4. İstanbul Dermatoloji Smpozyumu İstanbul,  23-25 haziran 2010, İstanbul

20) 3. Dermatoimmünoloji Güz Okulu, 22-26 Eylül 2010, Bodrum

21) 19 th Congress of the EADV 6-10 October 2010, Gothenburg, Sweden

22) XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19-23 Ekim 2010 , Antalya

23) 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri , 13-16 Nisan 2011, Kuşadası

24) 20.th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology( EADV), 20-24 October 2011, Lisbon

25) 26th IUSTI Europe Conference on STIs and HIV/AIDS and the 10th BADV Congress, 8-10 September, 2011, Latvia, Riga

26) 1. Mesoestetic Günleri, 9-10 Mart 2012, Istanbul

27) 70. Anual Meeting of American Academy of Dermatology, 16-20 March 2012 , San Diego, USA

28) 5. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu , 27-29 Haziran, 2012, İstanbul

29) 4.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, 6-9 Aralık 2012, İstanbul

 • Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2016, Antalya
 • Barrier Function of Mammalian Skin, 13-18 August 2017, Waterville Valley, NH, US