Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Uzm Dr. Erdinç Terzi

DENEYİMLER

2017-Halen          Medikal Park Florya Liv Hastanesi

MESLEKİ EĞİTMLER

2002-                     Ankara Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlığı

1998-                     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

TEZ VE AKADEMİK YAYINLAR

DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN

1.      Terzi Erdinç , Bulut B. Türsen Ü, Kaya Tİ. Türsen B. Erdal ME, Yılmaz
Microchimerism in alopesia areata. Int J Dermatol .2015;54:448-52.2.      Terzi E, Güvene U,Türsen B , Kaya Tl. Türsen U. The effectivens of matrix cauterizalion
vvith bichloroacetic acid in the treatment of ingrown toenails. Dermatol Surg 2017;43:728 33.

3.       Rana Anadolu. Tuğba Oskay, Cengizhan Erdem. Ayşe Boyvat. Erdinç Terzi Treatmer of

epidermodisplasia verruciformis vvith a combination of acitretin and Interferon alpha-2a.

J Anı Acad Dermatol 2001.45:296-9.

DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN

1.      Topikal %1 Pimekrolimus Tedavisine Cevap Veren Bir Alopesi Areata Olgusu. Efliinç
Terzi. Çağdaş Tıp Derg 2016;683):218-220.2.      Erdinç Terzi. Belma Türsen.Pınar Dursun. Teoman Erdem. Ümit Türsen. The relation hip
betvveen ABO blood groups and acne vulgaris. Saudi J Med & Med Sci 2016:4:26-2 î.

3.       Erdinç Terzi. Ulaş Güvenç, Belma Türsen. Tamer İrfan Kaya. Teoman Erdem , Imit
Türsen. The effectivens of matrix cauterization vvith trichloroacetic acid in the treatme|t of
ingrovvn toenails. İnd Dermatol Online J. 2015 ; 6 (l):4-8.

4.       The Relation Betvveen ABO Blood Groups and Psoriasis Vulgaris. Belma Türsen , Er linç
Terzi. Bilal Bulut, Ümit Türsen. Teoman Erdem. J Türk Acad Dermatol 2015; 9 (1): 1591

5.       Photocontact Dermatitis due to Hypericum perforatum. Belma Türsen. Erdinç Terzi. Tt ner
İrfan Kaya. Ümit Türsen . J Türk Acad Dermatol 2014 ;8(2): 1482.

6.       Effıcacy of Intermittent Isotretinoin in Moderate Acne Vulgaris. Erdinç Terzi. Bej ma
Türsen.Tamer İrfan Kaya, Ümit Türsen. J Türk Acad Dermatol 2014;8(1): 1481.

7.       Fixed Drug Eruption due to Onidazole. Belma Türsen. Ümit Türsen. Erdinç Terzi. J îurk
Acad Dermatol 2013; 7 (1): 1371.

8.       Dermatolojik Aciller. Erdinç Terzi. Hüseyin Narcı, İsmet Parlak. Murat Uğur. JIjAM
2004 ;2(4): 14-22.

9.      Gebelikte dermatolojik tedavi. Erdinç Terzi. Yavuz Peksarı. Türkiye Klinikleri .1 DermJ|tol

2003; 13(2): 120-7.

10.      Cutaneous manifestations of diabetes mellitus and diabetic foot. Erdinç Terzi. YAoız

Peksarı. Türkiye Klinikleri J Dermatol 2003; 13(1 ):50-60.

11.     Graft VersusHost Disease. Erdinç Terzi, Yavuz Peksarı. Türkiye Klinikleri J Dermatol
2002 ; 11(4): 227-36.

12.     Sistematize verruköz epidermal nevüs. Hatice Şanlı, Aynur Akyol. Ahu Birol, A^şe
Boyvat. Erdinç Terzi. Türkiye Klinikleri J Dermatol 2001; 11(1 ):42-5.

13.     Cutaneus Manifestions of Nutritional Disease. Erdinç Terzi,Aynur Akyol. J of Cont l|led
2016:6:110-120.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1.     A case of multiple myeloma of the tonque. Hatice Şanlı. Pelin Ekmekçi. Erdinç Te

Cengizhan Erdem. J Ankara Med Sch 2002,24:3;197-200.

2.     A Case of epidermolysis bullusa aquisita wiht a striking clinical resemblance to bull
pemphigoid. Hatice Şanlı. Rana Anadolu. Ayşe Boyvat. Erdinç Terzi. Erbak Gürgey, M

Erbil. Ruhgün Başar. J Ankara Med Sch 2001,23:2; 155-160.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ
KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1.     Terzi E. Güvene U, Türsen B , et al. Comparison of phenol and trichloroacetic tcid
Chemical matricectomies for the treatment of ingrown toenails. 1 st International Dermatc ogy
and Cosmetology Congress,Sözel bildiri. 16-20 March.2016. Istanbul.Turkey.

2.     Terzi E, Güvene U, Türsen B , et al. Comparison of phenol and bichloroacetic acid
Chemical matricectomies for the treatment of ingrovvn toenails. 1 st International Dermato ogy
and Cosmetology Congress.Sözel bildiri, 16-20 March.2016, Istanbul.Turkey.

3.     Terzi E. Güvene U. Lipolysis using a 980-ıım diode laser:a retrospeetive analysis of 105
precedures.l st International Dermatology and Cosmetology Congress.Sözel bildiri, 1 >-20
March,2016. Istanbul.Turkey.

4.     Terzi E, Fatma Ceyla Eraldemir.lrem Yavaş.Assesment of serum leptin.lipid profile.glu :ose
level.insulin resistance an d BMI in patients with skin tag.l st International Dermatolog) and
Cosmetology Congress.Sözel bildiri. 16-20 March.2016. Istanbul.Turkey.

5.     Türsen B. Türsen U , Güvene U.Kaya Tl, Terzi E.Erdal ME. Microchimerism in chı mic
idiopathic urticaria. 24rd EADV Congress.Poster bildirisi. 7-11 October.2015. Copenht ten.
Denmark.

6.     Türsen U.Terzi E. Türsen B , Güvene U.Kaya Tl. The effectiveness of matrix cauterizi tion
with bichloroacetic acid in the treatment of ingrovvn toenails. 24rd EADV Congress.P ster
bildirisi. 7-11 October.2015, Copenhagen.Denmark.

7.     Tursen B. Bulut B.Guvenc U.Kaya TI.Yılmaz SG.Kızıltug MT.Terzi E.Tursen U,Erdal /İE.
Microchimerism in chronic idiopathic urticaria.5th International Conference on Clinic ıl &
Experimental Dermatology, Poster bildirisi, July 13-15,2015,New Orleans,USA.

8.     Türsen U.Tursen B.Terzi E.Kaya Tl. Fixed Drug Eruption due to Onidazole.23rd E^DV
Congress.Poster bildirisi, 8-12 October.2014. Amsterdam.The Nederlands.

9.     Türsen U.Tursen B.Terzi E.Kaya Tl. Photocontact Dermatitis due to Hyperiltum
Perforatunı.23rd EADV Congress.Poster bildirisi, 8-12 October.2014, AmsterdamİThe
Nederlands.

10.     Türsen Ü. Bulut B. Kaya Tİ, Terzi E. Türsen B. Erdal ME, Yılmaz ŞG. Microchime ism
in alopesia areata. 23rd EADV Congress.Poster bildirisi. 8-12 October,2014. Amsterdam The
Nederlands.

11.     Hatice Şanlı, Pelin Ekmekçi. Erdinç Terzi, Cengizhan Erdem.A case of multiplemyelbma
of the tonque. Dermatology & Dermatopathology in Anatolia. Poster bildirisi. Septeı ıber
21-24. 2001,Antalya. Turkey.

12.     Hatice Şanlı. Rana Anadolu, Ayşe Boyvat, Erdinç Terzi, Erbak Gürgey, Mine £j|rbil,

Ruhgün Başar.A Case of epidermolysis bullusa aquisita wiht a striking clinical

resemblance to bullous pemphigoid. Dermatology & Dermatopathology in Anatolia, P »ster

bildirisi, September 3-6,1999 .Antalya. Turkey.

13.      Anadolu R. Kundakçı N. Terzi E, Tokan A. Gurgey E. Flexural retikular lichen pl mus

mimicking dowling degos disease. Dermatology & Dermatopathology in Anatolia,
bildirisi. September 3-6.1999 .Antalya. Turkey.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1.      Erdinç Terzi, Ulaş Güvenç, Belma Türsen, Emre Tayfun.et al. Unguis inkarir ıtus
tedavisinde fenol ve triklorasetik asit kimyasal matriksektomisinin etkinlij inin
karşılaştırılması. XXII. Prof Dr A. Lütfü Tat Sempozyumu. Poster bildirisi. 18-22 Kİsım
2015.Ankara. Türkiye.2.      Erdinç Terzi. Rana Anadolu. Hüseyin Demirsoy. Crohn hastalığı tedavisinde kullanılan
İnfliximabın tetiklediği bir psöriasis olgusu. XXII. Prof Dr A. Lütfü Tat Sempozyum ı,
Poster bildirisi, 18-22 Kasım 2015,Ankara. Türkiye.

3.      Erdinç Terzi, Ulaş Güvenç, Belma Türsen. Teoman Erdem .Ümit Türsen. Tırnak batma .
tedavisinde triklorasetik asit ile matriks koterizasyonunun etkinliği.XX. Prof Dr A.Lütfü Tat
Sempozyumu. Poster bildirisi. 16-20 Kasım 201 l.Ankara.Türkiye.

4.      Erdinç Terzi. Belma Tursen.Pınar Dursun.Ümit Tursen.Teoman Erdem. Akne vulgaris i e
ABO kan grupları arası ilişki. XX. Prof Dr A.Lütfü Tat Sempozyumu. Poster bildirisi, 16ü 3
Kasım 2011 .Ankara,Türkiye.

5.      Erdinç Terzi. Belma Tursen.Bilal Bulut.Aml Günsel Bahalı.Ümit Tursen.Teoman Erder ı.
Psöriazis ve ABO Kan Grupları. XX. Prof Dr A.Lütfü Tat Sempozyumu. Poster bildirisi 16-
20 Kasım 2011,Ankara,Türkiye.

6.      Erdinç Terzi. Alopesi areatalı hastalarda topikal %1 pimekrolimusun etkinliği. 22.Ulı sal
Dermatoloji Kongresi.Poster bildirisi, 14-18 Ekim 2008.Konya,Türkiye.

7.      Erdinç Terzi. Orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde aralıklı isotretinoinin etkinliği. 22.
Ulusal Dermatoloji Kongresi.Poster bildirisi. 14-18 Ekim 2008.Konya.Türkiye.

8.      Erdinç Terzi. Orta ve şiddetli akne vulgaris olgularında aralıklı ve standart isotretinc n
tedavisinin karşılaştırılması. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Poster bildirisi, 14-18 Eki n
2008, Konya.Türkiye.

9.      Terzi E. Alopesi areata’lı bir hastada topikal %1 pimekrolimus tedavisinin etkinliği.XVI
Prof Dr A.Lütfü Tat Sempozyumu. Poster bidirisi, 16-20 Kasım 2007,Ankara,Türkiye.

YAZILAN KİTAPLAR VEYA KİTAPTA BÖLÜMLER.

1.      Erdinç Terzi.Akne vulgaris’te çinko tedavisi.Dermatolojik hastalıklarda çinkomun
önemi.2016:65-73.

2.      Belma Türsen,Erdinç Terzi.Intravenous immunoglobulin treatment.In:Immunomodulaf)ry
and Immunsuppressive Drugs in Dermatology: 133-156.

3.      Erdinç Terzi.Belma Türsen.Omalizumab treatment in dermatology.In:Immunomodulaj[)ry
and Immunsuppressive Drugs in Dermatology: 133-156.

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1 .European Academy of Dermatology and Venerology

2.      Türk Dermatoloji Demeği

3.      Lepra Araştırma Derneği

4.      Türk Tabipler Birliği