Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Fue Nedir?

FUE yani Foliküler Ünite Ekstraksiniyonu adı verilen yöntem 2004 yılında tanımlanmış olan ve saç ekiminde kullanılan bir nakil yöntemidir. İlk tanımlandığı zamanlarda aşağıdaki resimde görüldüğü üzere özel bir kalem benzeri alet ile yapılırdı.

Punch Biopsy adı verilen bu yöntemde kullanılan kalem benzeri bir aparatla kılın köküne kadar inilir ve foliküler ünite bir bütün olarak çıkarılırdı. Hastanın örneğin 2000 grefte ihtiyacı varsa bu işlemin tam 2000 kez yapılması gerekirdi. Zaman açısından hem hastaya hem de hekim ve yardımcı sağlık personeline pahalıya mal olan bu yöntem zamanla yerini motorlu sistemlere bıraksa da hala bu yöntemi kullanmakta ısrar eden hekim arkadaşlarımız vardır

Fue Motoru diye bilinen bu yeni yöntemin eski yöntemden tek farkı uygulayıcının folliküler üniteyi manüel olarak çıkarmak zorunda kalmamasıdır. Aslında temel mantık aynı olmakla birlikte yeni yöntemle uygulayıcı ciddi bir zaman kazanmaktadır. Punch Biopsy kaleminin ucundaki aparat bir motora bağlı olup motorun devri istenildiği şekilde ayarlanabilmektedir. Uçların kalınlıkları değiştirilmekte ve donör sahaya göre istenilen lümen çapındaki uçlar takılmaktadır. Fue motorunun tek avantajı tabi ki sadece sağladığı zaman değildir. Ayrıca doku derinliği motor sayesinde istenildiği gibi standart hale getirilebilmekte ve bu da sürekli doku derinliğinin kontrol edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Yine Fue Motoru sayesinde daha sık aralıklarla greft alınabilmekte ve aynı miktarlı saha taranması karşılaştırıldığında motorla alınan sahadan daha fazla sayıda greft çıkarılabilmektedir. Motorun bir diğer üstünlüğü de çoklu kökleri yani 2-3 hatta 4 köke sahip olan greftleri parçalama ihtimalinin daha az olması yani folliküler ünitenin bu sayede bütünlüğünü koruma başarısının daha yüksek olmasıdır.

Bu sebeplerle Fue Motoru sayesinde saç ekiminin daha konforlu bir operasyon haline dönüştüğü söylenebilir. Köklerin alınma şekli farklılık göstermesine rağmen kanalların açılması ve ekim aşamaları diğer yöntemlerdekiyle aynıdır.

PLANLAMA

Operasyonun en önemli kısmıdır. Hastaya kaç greft ekileceği, nerelere ekileceği, kaç seans yapılacağı, hangi kan tahlillerinin isteneceği, başka bir doktorun görüşüne ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar, saç çizgisinin nereden başlayacağı, nerelere tekli , nerelere ikili ve çoklu greftlerin ekileceği gibi çok kritik soruların bütün yanıtları planlama esnasında belirlenir. Planlama sonrasında hastanın fotoğraf arşivi için bir çok cepheden fotoğrafının çekilmesi, yapılan greft dağılım planlamasının saçlı deriye kalemle işlendikten sonra yeniden fotoğraflanması da gerekmektedir. İyi bir planlama hem hasta hem de hekim açısından rahatlatıcı bir operasyona zemin hazırlar. Hekimin hastasına gerekli bütün konfor ve güvenliği sağlaması için yukardaki başlıkları titizlikle planlaması gerekir. Birçok hasta bu konunun ehemmiyeti hakkında bilgi sahibi değildir. Bu sebeple operasyonu basite indirgeme yanlışlığına düşebilir. Hekimin görevi hastayı bu konuda bilgilendirmek ve gerekli bütün hazırlığı yapmak konusunda teşvik etmektir. Çünkü hasta başka bir doktora gitme, değişik tahliller yapma gibi konularda tembellik yapmaya daha yatkındır. Bu tedbirlerin tümünün hastanın faydasına olduğu konusunda hastanın bilgilendirilmesi bu sebeple önemlidir.

ANESTEZİ GÖRÜŞÜ

Riskli hasta grubu için anestezi uzmanı konsültasyonunun önemi büyüktür. Gerek ajite hastalar gerekse risk barındıran hastaların mutlaka bir anestezist tarafından operasyon öncesi görülmeleri hatta operasyon esnasında da takip edilmeleri gerekir. Öyküsünde ilaç alerjisi olanlar, kardiyovasküler hastalığı bulunanlar, şeker hastaları gibi düzenli tedavi gerektiren hastaların operasyonunda bu hususun önemi daha da artmaktadır. Anestezi uzmanının isteyeceği başka tahliller gerekebileceğinden anestezi görüşünün gerektiği hastalara bu planlamanın bir gün öncesinden yapılması gerekir.

LOKAL ANESTEZİ: Hastanın ağrı hissetmemesi için hem köklerin alınacağı saha hem de ekimin gerçekleşeceği saha lokal anestezi ile uyuşturulur. Özel bir iğne aracılığıyla yapılan bu işlem esnasında hastaya ağrı hissettirilmez ve  ilgili alanların uyuşturulması ortalama 3 – 5 dakika kadar sürer. Operasyon boyunca hiç ağrı hissetmeyen hasta operasyondan sonra da büyük çoğunlukla ağrı kesici bir ilaç kullanmak zorunda kalmayacaktır.

OPERASYONUN SEYRİ

GREFTLERİN ALINMASI

Fue Motoru sayesinde yapılan bu işlem için önceden uyuşturlmuş olan alanın özel bir sıvı aracılığıyla şişirilmesi gerekir. Yüzey genişletici bu sıvı sayesinde hem köklerin daha rahat serbestleşmesi hem de daha fazla sayıda kök elde edilmesi sağlanmış olur. Ortalama saat başına 1000-1500 civarında kök alınması mümkündür. Bu durum  doku alıcı uzmanın tecrübesi kadar hastanın doku durumuna, kanama miktarına ve genel koşulların ideal olup olmamasına bağlıdır.

KANALLARIN AÇILMASI

Kanal açılma işlemi köklerin açılacağı sahaya yapılır. Önceden çizilmiş sahaya yine önceden belirlenmiş sayıda kanal açılması gerekir. Hastanın saçlarının kısaltılmadan yapılması gereken planlama esnasında nereye kaç tane kanal açılacağı da belirlenir. Operasyon esnasında küçük değişiklikler yapılsa da genelde kanalların açılmasında bu planlamaya sadık kalınır. Özel bir aparat sayesinde önceden lokal anestezi ile uyuşturulmuş olan alana planlanmış sayıda delikler yani köklerin ekileceği kanallar açılır. Kanal sayısının ekilecek greft sayısı ile eşit olması gereklidir. Kanalların açılması esnasında mevcut saç çıkış açısına mutlaka dikkat edilmelidir. Bu açı, kullanılan özel gözlükler sayesinde o bölgede saç teli yoksa da uzman tarafından anlaşılabilir ve önceki saç durumuna sadık kalınarak belirlenir. Kanallar açılırken uzmanın konsantrasyonu çok önemlidir. Sadece uygun açıyla belli sayıda kanal açmanın yeterli olmadığı bu işlem esnasında doğal bir saç çizgisi oluşturulması, geçişlerin doğal bir şekilde olmasının sağlanması, sıklığın istenilen oran ve kıvamda olması gibi çok kritik olan bir çok hususa çok dikkat etmek gereklidir. Bu sebeple kanalların, estetik kaygısı olan, kendinden bir şeyler katarak bu işi yapabilecek olan bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir. Hastanın müzik dinleyebildiği, sırt üstü uzandığı için TV seyredebildiği bu işlem2500-3000 adet için ortalama bir saat sürmektedir.

GREFTLERİN EKİLMESİ

Operasyonun son aşaması olup lk aşamada alınan köklerin ikinci aşamada açılan kanallara ekilmesi işlemidir.  Bölge daha önce lokal anestezi ile uyuşturulduğundan herhangi bir ağrı olmaz. Greftler daha önce alındıklarında steril olarak korunacakları içinde besleyici bir sıvının olduğu kaplara konurlar. Düzenli bir sırayla ve sayılarak yapılan bu işlem sayesinde hem greftler tekli , ikili ve çoklu köklere ayrıştırılmış olur hem de tam ve kesin bir rakamla alınan greft sayısı belli olmuş olur. Greftlerin tekli , ikili ve çoklu olarak ayrıştırılmasının önemi büyüktür çünkü ekim sahasının her yerine her tip greft ekilmez. Örneğin yapılan operasyonun doğal olması için çok önemli olan ön saç çizgine tekli greftlerin ekilmesi, arka taraflarda normalde ikili ve çoklu greftler daha fazla olduğu için buralara daha az sayıda kanal açarak daha çok ikili ve çoklu greftlerin ekilmesi gibi özel hususlar için bu işlem hayati önem taşımaktadır. Ayrıca hastanın kafasında şüphe bırakmamak için greftlerin ekilmeden önce hastaya gösterilmesi, nasıl sayılması gerektiği hakkında kısa bilgi verilmesi, greft dizininin fotoğrafının çekilmesi ve hastanın arşivine konulması gibi işlemlerin de yapılması gerekmektedir . ekim işlemi çoğunlukla iki bazen de üç uzman personel tarafından yapılır. Özellikle ön saç çizgisinde kanallar daha dar ve greftler tekli olduğu için daha dikkatli ekim yapılmalıdır. Ekibin uzman olması ve tek bir seferde grefti kanallara ekme si son derece önemlidir. Greftle oynanmaması, özel sıvının içinden alındıktan sonra hemen ekilmesi, kurumaması için işlemin hızlı yapılması son derece önemlidir. Greftin tutulacağı yer ve bu esnada elin alacağı açı gibi çok önemli olan ve ancak uzmanlık sınırlarına girdiği için fazla teferruata girmeyeceğim bir çok ayrıntının da ekim aşamasında hayati öneme haiz olduğunu belirtmeliyim.

Ekim işlemi de kök alımı gibi zaman alır. Ancak genellikle iki bazen de üç kişi tarafından yapıldığı için daha kısa zamanda sonuçlanır. Ekim esnasında çoğunlukla hasta rahatlamış olur. Ağrının olmadığı, hastanın yarı oturur pozisyonda tutulduğu ve TV seyredebildiği bu  dönem aynı zamanda operasyonun son aşaması olduğu için de hasta tarafından çok kolay atlatılır.

HASTANIN TABURCU EDİLMESİ

Yurtdışından gelip, otelde kalmak istemeyen hastalar hariç bütün hastalar operasyon sonrası taburcu edilir. Hastanede yatmalarına gerek yoktur. Dokunun alındığı bölüm özel bir sıvı slikon ile kapatılır. Herhangi bir sargıya gerek yoktur. Böylece dış bölge ile temasın kesilmesi estetik bir şekilde sağlanmış olur. Özel olarak tasarlanmış olan bir şapka ile hem ekim sahası hem de köklerin alındığı alım sahası eve gidene kadar gizlenmek üzere kapatılır.

OPERASYON SONRASI EVDE YAPILACAKLAR

Eve vardıktan sonra içerde şapkanın çıkarılması gerekir. Bu durum hem yaraların oksijenlenerek daha çabuk iyleşmesi hem de şapkanın yaratacağı basınç hissinin ortadan kaldırılması açısından önemlidir. Operasyon günü ve sonraki gün dışarı çıkılmaması ve evde istirahat edilmesi önemlidir. Çok gerekli olmadığı sürece hasta başka bir işle meşgul olmamalıdır. Ancak başını önüne eğmemek kaydıyla masabaşı işler, bilgisayar kullanımı gibi yorucu olmayan elzem işler varsa bunlar yapılabilir.

UYUMA ŞEKLİ

Uyku ilk gece için biraz sorunludur. Aslında hasta ağrısı olmadığı ve yorgun olduğu için hemen uykuya dalmaya eğilimlidir ancak merak ve korku bu doğal süreci kesintiye uğratır. Hastanın kaliteli bir uyku uyumamış olması bir soruna işaret etmez. Hastanın ekim yapılan yeri bir yere temas ettirmeden, sırtüstü uyuması lazımdır. İlk gece arada bir hastanın bir yakını tarafından gece boyu birkaç kez kontrol edilmesi, boynun özel bir yastıkla desteklenmesi faydalı olacaktır. Hasta yan taraflarına yatmamalı ve asla yüzükoyun uyumamalıdır. İlk yıkama yapıldıktan sonra hastalar genelde rahatlamakta ve daha rahat uyumaktadırlar. Sorunsuz bir şekilde uyumak ise çoğunlukla 7-10 gün sonra mümkün olmaktadır.

İLK YIKAMA

İlk yıkamanın hastane ve klinikte uzmanlarca kontrol edildikten sonra yapılmasında fayda vardır. Operasyondan en erken 24 saat, en geç 72 saat sonra yıkamanın yapılması gerekmektedir. Öncelikle saç ekim sahası üzerine bir miktar yumuşatıcı losyon sürülmeli ve bu losyon 20-45 dakika bekletilmelidir. Kurumuş kanları yumuşatması için yapılan bu işlemden sonra saçlar ılık bir su ile durulanır ve losyondan arındırılır. Ardından özel medikal bir şampuan avuç veya saçın diğer bölgelerinde köpürtülüp hem ekim hem alım sahası yıkanır. Yıkama parmak uçları ve avuç ayası ile olmalı ve asla tırnaklar kullanılmamalıdır. Yıkama bittikten sonra kağıt bir havlu ile saç hiçbir şekilde ovalanmadan sadece nemi alınarak kurulanmalıdır. Köklerin alındığı bölge ilk 3 gün tercihen rifampisin ampül veya  antiseptik solusyon ile temizlenmelidir. Sonraki günlerde alım sahası için bir şey yapmaya gerek yoktur. Her geçen gün yıkamanın dozu biraz daha arttırılmalı ve ortalama 7-10 gün sonra saçlı deride hiçbir kabuk, tortu, kurumuş kanlar kalmamalıdır. Her gün bu işlem tekrarlanmalı ve 15. Günden itibaren normal yıkama alışkanlığına dönülmelidir. 15. Günden itibaren hasta arzu ederse her gün saçlarını yıkamaya devam edebilir veya daha seyrek yıkayabilir. Bir günde birden fazla kez duş alınabilir ancak saçları birden çok kez şampuanlamak önerilmemektedir.  Burada kullanılacak şampuanın medikal bir şampuan olması ve doktor tarafından önerilmiş olması hususu bir kere daha ehemmiyetle hatırlatılmalıdır.

İLAÇLARIN KULLANIMI

Operasyon esnasında takılan serum ile ihtiyaç duyulabilecek bütün ilaçlar hastaya damardan verilmiş olmalıdır. Serumun içinde emosyonel rahahatlatıcılar, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve ödem önleyici ilaçlar bulunmalıdır. Bu sayede hasta operasyon esnasında  hiçbir ağrı ve huzursuzluk  hissetmeyecek, enfeksiyon riskinden uzaklaşmış olacaktır. Bu uygulama gerek operasyon esnasında sağladığı konfor gerekse hastanın operasyon sonrası kullanması gereken ilaçları herhangi bir sebeple kullanmaması ihtimaline karşı sağladığı tedbir açısından önemlidir.  Bütün avantajlarına rağmen operasyon esnasında kullanılan ilaçlar hastayı operasyon sonrasında %100 korumaya yetmeyecektir. Bu sebeple doktorun reçete ettiği antibiyotik, ağrı kesici ve anti enflamatuar, ödem önleyici preperat ve pansumanda kullanılacak antiseptik ilaçların mutlaka kullanılması gerekir. Antibiyotik kullanımı hastaya göre 5-7 gün, ağrı kesici 1-3 gün, anti ödem tedavi 4 gün ve antiseptik kullanımı 3 gün olmalıdır. Antibiyotik kullanımı bittikten sonra hastanın kalan sürede hiçbir ilaç kullanmasına gerek kalmayacaktır.

SAÇ TRAŞI

İlk 2 hafta boyunca saç traşı olmamakta fayda vardır. İkinci haftadan itibaren traş makinesi veya makasla saç traşı yapılabilir. 60 günden itibaren istenildiği şekilde saç traşı olunabilir. Daha önce saç ekimi yaptırmış veya saç ekimi yapılan hastaların saç traşlarını yapmış olan deneyimli kuaförlerin bu süreçte saç ekimi hastalarının ilk saç traşlarını yapmalarında fayda vardır.

SAÇLARIN ÇIKMA SÜRECİ

Saçlar ekimden sonraki ilk 3 hafta içinde kökleri içerde kalacak şekilde dökülürler. Aslında bu olaya kırılma demek daha doğru olur. Ekimden sonra 90 gün boyunca bekleyen kökler bu süreden sonra çıkmaya ve başlarlar. Her gün bir kısım saç çıktığından süreç doğal ve abartısız bir biçimde ilerler. Yaklaşık 8-10 ay sonra bütün saçlar ( ideal şartlarda fire ihtimali %3 tür) çıkmış olur.

İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ SEANSLAR

Tek bir seansla bütün saç açıklığı kapanamayacak durumda olan hastalar için ikinci hatta bazen üçüncü seans için planlama yapılabilir. Bu durumda ideal olan 8 ay civarında beklemek olacaktır. Eğer hasta iki seansı üst üste yaptırmak istiyorsa ekilecek greft miktarının bu şekilde daha az olacağını bilmek zorundadır. Birici gün 2000 greft ektiren hasta hemen ertesi gün 1000 greft ektirerek toplamda 3000 grefte sahip olur. Eğer ilk seans için araya 8 ay bir bekleme süresi konulursa ikinci seansta ekilen sayı daha daha da artacak örneğin 1800 kök civarında olacaktır. Böylece totalde ekilen greft sayısı 3000 değil 3800 olacaktır. Bu da ortalama 1500 civarında fazladan saç teli nakli anlamına gelecektir. İki seans arasına bu zaman dilimini koyabilecek hastanın daha avantajlı olacağı aşikardır. İkinci seansı hemen ertesi gün yaptıracak hastanın da , araya 8 ay zaman dilimi koyan hastanın da izleyeceği yol aynıdır.

FUE OPERASYONUNDA ALTIN STANDARTLAR

 1. Hastanede yapılmalıdır.
 2. Ameliyathane koşulları oluşturulmalıdır.
 3. Malzemeler tek kullanımlık (disposible) olmalıdır.
 4. İşin bütün aşamaları doktor tarafından koordine edilmelidir.
 5. Diğer saç ekimi yöntemlerine göre çok daha üstün olan FUE tekniği uygulanmalıdır.
 6. Punch biopsi kalemleri değil FUE motoru tercih edilmelidir.
 7. Saç çizgisi hekim takdirinde olmalıdır.
 8. Operasyon öncesi bakım prensiplerine hasta mutlaka uymalıdır. ( kan sulandırıcı ilaçların belli bir süreden önce bırakılması, sigara ve alkol alınmaması, önü fermuarlı bir giysi giyilmesi v.s)
 9. Operasyon sabahı saç çizgisi ile çekilmiş 4 yönlü kılavuz fotoğraflar çekilmelidir.
 10. Hasta için mini bir check up yapılmalı ve laboratuar tetkikleri ile olası risk faktörleri belirlenerek gerekli tedbirler alınmalıdır.
 11. Doku testi ve lokal anestezi öncesi anestezi uzmanı görüşü alınmalıdır. tansiyon arterial, ateş, nabız ölçümleri yapılmalı, damar yolu açılmalı, analjezi, antibiyoterapi ve antiödem tedavi mutlaka yapılmalıdır.
 12. Doku testi mutlaka doktor tarafından yapılmalı, kullanılacak uç ve taranacak donör sahanın sınırları doktor tarafından belirlenmelidir.
 13. Hızlı doku alımını gerçekleştirecek ekibin bu konuda uzman olmaları gerekmektedir. doku alım hızının personel başına ortalama olarak saatte 900-1500 adet olması gerekmektedir.
 14. Hasta ve ekip konforu için gerekli bütün fiziki koşullar sağlanmalıdır
 15. Kanalların açılması için kullanılacak aparatların skar bırakmayacak incelikte olması gerekir.
 16. Kanalların açılış istikameti ile komsu kökün çıkış istikameti ile paralel ve aynı açıda olmalıdır.
 17. Ekim işlemi esnasında greftlerin kurumamasına özen gösterilmelidir. ekim hızının personel başına saatte 800-1200 adet olması gerekmektedir.
 18. Hasta ekim ve alım sahasını kapatacak bir şapka ile hastaneden uğurlanmalıdır.
 19. Evde kullanılacak ilaçlar, ilaçların kullanım şekli, uyuma şekli, banyo yapma şekilleri gibi bilimum hususlar hastaya anlatılmalı ve mutlaka yazılı olarak da verilmelidir.
 20. 48 saat sonra ilk kontrol ve ilk yıkama ekip tarafından yapılmalı ve hastaya yıkamanın nasıl yapılması gerektiği öğretilmelidir ve bu yıkamadan sonra hastaya kullanabileceği ve değiştirmemesi gereken bir medikal şampuan başlanmalıdır.
 21. 18. günden itibaren gözenekleri açık tutmaya yardımcı olacak özel ilaçlar hastaya başlanmalıdır.
 22. 60. gün kontrolü mutlaka yapılmalı ve ihtiyaç duyan hastaya retinoic asid ve minoxidil içeren tedavi önerilmelidir.
 23. 75. günden itibaren termoterapi ve saç mezoterapisi gibi klinik uygulamalardan ihtiyaç duyulan hastaya gereken yapılmalıdır.
 24. 6. ay ve 12. ay kontrollerine imkanı olan hastalar çağrılmalıdır.
 25. İlave seans ihtiyacı olan hastaya eğer ardışık günlerde yapılmamışsa 8 aydan önce planlama yapılmamalıdır.
 26. Çok araştıran, konusuna çok hakim, dünyayı çok gezen ve gelişmeleri takip eden doktorlara bu işlem yaptırılmalıdır.
 27. Saç ekiminin suistimale çok açık bir operasyon olduğu hatırda tutulmalı ve fazla vaatlerde bulunan yerlerden koşar adım kaçmalıdır.
 28. Saç ekiminin takip gerektiren bir işlem olduğu unutulmamalı ve periodik olarak kontrollere riayet edilmelidir.
 29. Saç ekimini yapan doktor hastalarını yeni gelişmelerden haberdar etmelidir.
 30. Ekip ve doktorunun bu konuda tecrübe sahibi olabilecek kadar yüksek sayıda vaka almış olması gerekmektedir.